خواص اسید فولیک

اسید فولیک محلول در آب و نسبت به گرما ، نور و هوا بسیار حساس است. تغییرات در پردازش غذا ، انبارش نامطلوب و آماده سازی نادرست غذا، منجر به از دست دادن زیاد اسید فولیک می شود.

به عنوان مثال ، غذاهای آماده نسبت به غذاهای تازه تهیه شده حاوی اسید فولیک بسیار کمتری هستند. همچنین در اثر پختن و شستن مواد غذائی ، این ویتامین به سرعت از بین می رود. بنابراین سبزیجات باید بدون برش شسته و حتی المقدور بخار پز شوند.

به همین دلیل ، در شرایط خاص ممکن است مصرف اضافی اسید فولیک توسط پزشک توصیه شود.

ویتامین B12 اسید فولیک را در بدن فعال می کند. بنابراین کمبود ویتامین B12 می تواند به کمبود اسید فولیک منجر شود.