خط مشی کیفیت

آزمايشگاه مركزي پاتوبيولوژي يكي از بزرگترين و مجهز ترين آزمايشگاه‌هاي پزشكي كشور است كه خدمات خود را از سال 1348در حوزه آزمايشگاه پزشكي باليني و آسيب شناسي شروع کرده است. این خدمات شامل بخش های تضمین کیفیت ، نمونه گیری، پذیرش ، جوابدهی، بیوشیمی ، آماده سازی نمونه ، هماتولوژی، بیولوژی مولکولی، الکتروفورز، هورمون شناسی، انگل شناسی، باکتریولوژی، قارچ شناسی ، تجزیه ادرار، ایمونولوژی ، سرولوژی، ایمونوفلورسانس ، پاتولوژی، سیتولوژی ، ایمونوهیستوشیمی ، و IT ( رایانه ) می باشد که در سطح گسترده‌اي به آحاد جامعه ارائه مي ‌شود .

مديريت و مجموعه آزمايشگاه، علاوه بر  رفع نياز مراجعين و پزشكان محترم، متعهد به تلاش برای  جلب و افزايش رضايت هرچه بيشتر آنها با رعایت الزامات قانونی و بهبود اثربخشی سيستم مديريت کيفيت بر اساس الگوي بين المللي ISO9001:2015 و استاندارد آزمایشگاههای پزشکی ( ویرایش1397، دانشگاه شهید بهشتی ) است . به این منظور و جهت تعیین  اهداف بهبود و تحقق و استمرار این خط مشی محورهای زیر سرلوحه فعاليتهاي آزمايشگاه قرار گرفته اند :

  • اجرای ضوابط قانونی و استاندارد
  • ارتقاء رضايتمندي مشتريان
  • ارتقاء سطح آگاهي و انطباق صلاحيت كاركنان آزمايشگاه با نيازمنديهاي آزمون و الزامات سيستم مديريت كيفيت
  • بهره گيري صحيح و كامل از كليه منابع موجود در جهت افزايش كارايي تجهيزات ،دقت و صحت نتايج آزمايش
  • تامين و بهبود زيرساخت هاي لازم در جهت افزايش كيفيت خدمات آزمايشگاه
  • سیستمهای آنالیز و متدهای آزمایش همواره بر اساس آخرین استانداردهای علمی انتخاب و عملیاتی می شوند.
  • قابلیتهای فنی دستگاه ها به طور مرتب بررسی و نگهداری می شوند.
  • عموم  کارکنان واجد شرایط هستند و بطور مرتب در رویدادهای آموزشی شرکت میکنند.
  • جهت مدیریت تضمین کیفیت از همکارانی استفاده می شود که از توانائی های لازم برخوردارند و مستقل از فرآیندهای کاری عمل می نمایند.

در اين راستا، مديريت آزمايشگاه مركزي پاتوبيولوژي با هدف افزايش ميزان رضايت مشتريان وتعهد به بهبود مداوم اثربخشي فرآيندهاي سيستم مديريت کيفيت، کليه پرسنل آزمايشگاه را ملزم به رعايت موازين و الزامات تدوين شده در قالب سيستم مديريت کيفيت آزمايشگاه دانسته و اميدوار است با همکاري و مشارکت کليه پرسنل ، حرکت در جهت دستيابي به اهداف عالي آزمايشگاه  را تسريع بخشد.

آزمایشگاه مرکزی پاتوبیولوژی متعهد به تولید نتایج آزمایش قابل اعتماد برای بیماران است ، بطریقی که مراقبت بموقع از بیماران امکان پذیر باشد. آزمایشگاه تلاش می کند با بهره گیری از تکنولوژی های مناسب، پرسنل دارای صلاحیت و تحصیلات لازم، به انجام فعالیت های خود مبادرت ورزند.