• قبل از نمونه گیری از مصرف مواد غذایی شامل انبه ، موز، طالبی، هندوانه، خربزه،شکلات،خرما، بادمجان، گریپ فروت، بارهنگ، کیوی،آناناس، گوجه سبز، گوجه فرنگی،آجیل و گردو به مدت 3 روز قبل و طی جمع آوری ادرار خودداری کنید
  • نمونه ادرار را فقط در ظرف مخصوص جمع آوری نمائید.
  • ظرف تحویل داده شده حاوی مایع اسیدی نگهدارنده است. لطفاً به هیچ وجه به آن دست نزده و دور نریزید.
  • طرز جمع آوری ادرار: بیمار در ساعت معینی ادرار کرده و آن را دور می ریزد و دقیقا از این ساعت جمع آوری ادرار 24 ساعته شروع می شود و تمام دفعات ادرار بطور کامل تا 24 ساعت باید در ظرف مخصوص آزمایشگاه ریخته شود و درست سر ساعتی هم که روز قبل ادرار را دور ریخته است باید ادرار کند  و آن را.

در ظرف مخصوص آزمایشگاه بریزد. مثال: سر ساعت 7 صبح مثانه را خالی کرده ، ادرار را دور می ریزیم. از این ساعت به بعد تمام دفعات ادرار تا 24 ساعت بطورکامل جمع آوری می شود و ادرار ساعت 7 صبح فردا نیز در ظرف مخصوص آزمایشگاه ریخته می شود. به هیچ وجه بطورمستقیم در ظرف ادرار نکنید، چون

  • امکان ترشح مواد اسیدی درون ظرف به پوست وجود دارد. جهت جمع آوری ادرار مصرف مایعات به میزان معمول انجام گردد.
  • ادرار هر چه زودتر باید به آزمایشگاه تحویل شود و در صورت تأخیر بهتر است در یخچال نگهداری گردد.

(حداکثر یک روز)