جلوگيری از بيماريهای عفونی در ماههای زمستان

در مرحله نخست بايد واکسيناسيون بر عليه آنفلوآنزا (گريپ) را مطرح نمود که تا بحال ،خاصه در افراد سالخورده، کمتر مورد استفاده قرار گرفته است. امّا اين در عين حال اين يک حقيقت است که هر سال بخشی از بيماران سالخورده جان خود را بعلت ابتلاء به گريپ از دست ميدهند.

بنابراين اولين توصيه ما اينست که به واکسيناسيون ضد آنفلوآنزا مبادرت ورزيد.

● در مرحله دوّم استفاده از داروهائی است که انسان را در مقابل بيماريهای مشابه عفونی حفظ ميکنند. برای اين منظور ميتوان از ترکيباتی که از رشد و تکثير ويروسها جلوگيری ميکنند( نظير ترکيبات خنثی کننده نورآمينيداز) استفاده کرد.اين گونه داروها را ميتوان قبلاً و پس از مشاوره با پزشک تهيه و جهت استفاده در داروخانه منزل آماده داشت. در صورت بروز گريپ همگانی ( و يا گريپ مرغی) ممکن است که احتمالآ اين دارو به اندازه کافی در داروخانه ها در دسترس نباشد.

● در مرحله سوّم بهره گيری صحيح از ويتامين D است.

از حدود سال 1860 اين اطلاع در دست بوده است که بيماران مبتلا به عفونتهای سخت نظير بيماری سل در صورت تماس بهتر با نور خورشيد ممکن است حتی به معالجه کامل دست پيدا نمايند. همچنين در سال 1930 پزشکان آن زمان به اين نکته پی برده بودند که کودکان مبتلا به راشيتيسم اغلب به انواع عفونتها دچار شده و بعنوان مثال در رابطه با برخی عفونتها نظير سياه سرفه جان خود را از دست ميدهند. اين در حاليست که کودکان سالم در عين اينکه به بيماری سخت سياه سرفه مبتلا ميشوند امآ بندرت و بسيار کمتر با خطر مرگ مواجه ميگردند. اين اطلاعات و اهميت ويتامين D متاسفانه در طی زمان دوباره بدست فراموشی سپرده شد. بر اساس آمار موجود بسياری از افراد سنين بالای 50 سال در ماههای پائيز و زمستان دچار کمبود ويتامين D ميشوند.

آنطور که يکی از پژوهشهای نوين (randomised and placebo controlled) نشان ميدهد تجويز 800 واحد ويتامين D در روز بمدت 5 سال، ميزان مرگ و مير در افراد سنين بالای 65 سال را در مقايسه با گروه دريافت کننده ماده غير فعال سمبوليک (placebo) تا 12 درصد کاهش ميدهد.بعلاوه ميزان شکستگی استخوان در گروه دريافت کننده ويتامين D تا 33 درصد کمتر بوده است.

● در مرحله چهارم بهره گيری از داروهای مولتی ويتامين و عناصر کم نياز قرار دارد ( مراجع در صفحه بعد).

تشخيص و درمان:

توصيه ما بشرح زير است:

اندازه گيری 25OH-vitamin D  يکبار در تابستان و يکبار در زمستان. در صورتيکه ميزان ويتامين D کمتر از ميزان طبيعی 20µg/L باشد، تجويز ويتامين D توصيه ميشود. طول زمان درمان بستگی به غلظت ويتامين دارد که ممکن است شامل تنها فصل زمستان و يا تمام سال گردد.برای اين منظور ميتوان از يک1000 Vigantolette در روز و يا يک بار در ماه از يک Dekristol 2000 استفاده نمود. بعلاوه بهتر است که علاوه بر آن يک ترکيب مولتی ويتامين همراه با عناصر کم نياز نيز تجويز گردد.

کنترل 25OH-Vitamin D، ماه پس از شروع درمان توصيه ميشود.

مراجع:

1- Chandra RK. Lancet 1992 ;340: 1124-7

2- Trivedi DP et al., Brit Med J 2003 ; 326 :469-72