تشخيص مسموميت حاملگی توسط دو مارکر جديد و قابل اطمينان sFlt-1 و PIGF

Diagnosis of preeclampsia by means of two new markers, sFlt-1 and PIGF

مسموميت حاملگی يکی از عوارض ديرهنگام حاملگی است که با ريسک بالائی از بيماری و مرگ و مير جنين و مادر همراه است . با وجود تلاشهای زيادی که تا به امروز صورت گرفته است ، شناسائی پاتومکانيسم مسموميت حاملگی بطور کامل کشف نگرديده است . بنظر ميرسد که کيفيت توليد و تکامل عروق در جفت، نقش مهمی در ايجاد آن بعهده داشته باشند . اين اختلال معمولا با ظهور پروتئين در ادرار و افزايش فشار خون در سه ماهه سوم بارداری همراه است که از آن جهت تشخيص مسموميت حاملگی استفاده ميشود. اين بيماری نسبتا شايع و در 5 درصد از کل موارد حاملگی مشاهده ميشود که اغلب اجرای زايمان زود هنگام را لازم ميسازد .

ازجمله فاکتورهای ريسک مسموميت حاملگی ميتوان به موارد زير اشاره کرد:

حاملگی بار اول

بالا بودن سن مادر

بالا بودن فشار خون

اضافه وزن

ديابت مقاوم به انسولين

بالا بودن ميزان هورمون های جنسی مردانه

غيرطبيعی بودن انعقاد خون

علائم بالينی مسموميت حاملگی

تشخيص مسموميت حاملگی با استفاده از علائم بالينی يعنی بالا بودن فشار خون و دفع پروتئين در ادرار دير هنگام است، با توجه به اينکه اطمينان تشخيصی هر دو پارامتر نيز نسبتا کم ميباشد .

چندی است که دو مارکر جديد جهت تشخيص مسموميت حاملگی، که در سرم مادر قابل اندازه گيری است، در اختيار قرار گرفته اند :

  • sFlt-1 (soluble fms-like tyrosine kinase -1) که از رشد و تکامل  عروق در جفت جلوگيری ميکند .
  • PIGF (placental growth factor) که بالعکس رشد و تکامل عروق در جفت را تقويت ميکند .

در صورتيکه نسبت sFlt-1 به PIGF بيش از 85 در صد باشد ، ريسک مسموميت حاملگی بسيار بالا است . افزايش نسبت مذکور تا 5 هفته قبل از ظهور بالينی مسموميت حاملگی قابل اندازه گيری است.

بر اساس گزارش های علمی موجود حساسيت نسبت sFlt-1 به PIGF برای موارد شروع زود هنگام مسموميت حاملگی89 درصد و ويژگی تست 97-95 درصد گزارش شده است .

تشخيص سريع مسموميت حاملگی اين امکان را فراهم ميسازد تا بتوان بموقع شرايط زايمان جنين را که اغلب نارس است، فراهم نمود . بعلاوه نارس بودن جنين معمولا با نارس بودن ريه ها همراه است که بايد تحت درمان خاص قرار گيرد . از فوائد ديگر تست مورد بحث پيش گيری از حمله مسموميت و درمان افزايش فشار خون مادر است .

مراجع:

1-Walker JJ 2000 Pre-eclampsie . Lancet 356: 1260-1265

2-Endocrinology 145(11):4835-4837