تشخيص کلاميدياها (تراخم )

عفونت دستگاه تناسلی زن با عامل تراخم (chlamydia trachomatis) يکی از شايعترين عفونتها در سطح جهان است که از طريق تماس جنسی انتقال پيدا ميکند . اين عفونت اغلب بدون علائم بالينی است .

نتيجه اين امر درد مزمن در ناحيه زير شکم، ناباروری و يا حاملگی خارج از رحم ميباشد . نوزادان اين گروه از زنان ممکن است که گرفتار التهاب ملتحمه چشم و پنومونی شوند . بعلاوه ريسک پاره شدن زود رس کيسه و تولد نوزاد نارس افزايش پيدا ميکند .

پيشنهاد مراجع علمی مبنی بر اين است که تشخيص مولد تراخم توسط يک تست غربلگری در عموم زنان بار دار انجام شود . در حال حاضر انجام اين تست به روش PCR به بهترين وجه و با استفاده از ادرار در لوله های استريل يکبار مصرف قابل انجام است .