تری گلیسیرید چیست؟

تری گلیسیریدها به همراه کلسترول متعلق به چربی خون هستند. پس از خوردن غذاهای چرب ، چربیها از طریق روده جذب گردش خون شده و به عنوان منبع انرژی در بافت چربی ذخیره و در صورت لزوم از بافت چربی آزاد می شوند. علاوه بر این ، بدن می تواند تری گلیسیرید را از اجزای موجود در غذا تولید کند . این فرایند در درجه اول در کبد انجام می شود.

جهت انتقال در بدن، لازم است که چربیها نخست به پروتئین های خاص متصل شوند. ترکیبات چربی (لیپید) با پروتئین ها لیپوپروتئین نامیده می شود.