بیلی روبین چیست؟انواع بیلی روبین ؟چرخه بیلی روبین: بیلی روبین چگونه ایجاد می شود؟تجزیه پیش از کبدتجزیه داخل کبدیتجزیه پس از کبدسطح بیلی روبین چه موقع و چگونه تعیین می شود؟مقادیر طبیعی بیلی روبین ؟آیا ممکن است که میزان بیلی روبین از حد طبیعی کمتر باشد؟بیلی روبین بالا به چه معناست؟زردی پیش از کبد – افزایش بیلی روبین کل و غیر مستقیم :زردی فیزیولوژیکی در نوزادانزردی کبدی – افزایش بیلی روبین کل و مستقیمزردی پس از کبد – افزایش بیلی روبین کل و مستقیمدر برابر سطوح بالای بیلی روبین چه می توان کرد؟

سطح بیلی روبین اغلب جهت بررسی عملکرد کبد و مجاری صفراوی و درمان زردی اندازگیری می شود. در این رابطه می توان سه مقدار مختلف بیلی روبین را در سرم تعیین کرد .در صورت افزایش مقادیر مذکور ، پزشک می تواند با توجه به نتایج آزمایش، علت بیماری را مشخص نماید. اما بیلی روبین در واقع چیست و چه عملکردی در بدن انسان دارد؟ چه موقع مقدار افزایش یا کاهش می یابد ، مقدار طبیعی آن چقدر است ؟ در این مقاله بطور خلاصه به سئوالات فوق پاسخ داده خواهد شد.