اگر سطح هموگلوبین خیلی پایین باشد چه باید کرد؟

نخست ، باید علت و دلیل کمبود Hb را مشخص و سپس درمان اختصاصی آن را به اجرا گذارد. با توجه به متداول ترین دلیل کاهش سطح Hb در سراسر جهان ، یعنی کمبود آهن ، تغییر در رژیم غذایی می تواند در مرحله نخست درمان، مفید باشد. تجویز قرص آهن همچنین می تواند به درمان کم خونی موجود کمک کرده و باعث افزایش هموگلوبین خون شود.

توجه: تشخیص و درمان باید توسط پزشک انجام شود.

در موارد خاص ، آهن نیز می تواند از طریق وریدی تجویز شود. از این روش درمانی به عنوان مثال هنگامی استفاده می شود که داروهای خوراکی تحمل نمی شوند و یا در مواردی که یک بیماری مزمن سبب عدم جذب آهن از طریق دستگاه گوارش گردد.

مدت زمان لازم برای دست یافتن به افزایش دوباره سطح Hb ، از فردی به فرد دیگر متفاوت است. با این حال به عنوان یک راهنمای کلی می توان گفت که مقدار هموگلوبین باید پس از چهار هفته درمان حدود 2 واحد افزایش یابد.

اگر دلایل دیگری نیز برای کاهش سطح Hb وجود داشته باشد ، مانند کمبود ویتامین که منجر به اختلالات تولید خون می شود ، تجویز ویتامین به افزایش سطح Hb کمک خواهد کرد.

گزینه دیگر درمان که اغلب برای بیماری های کلیوی استفاده می شود ، تجویز هورمون اریتروپویتین است. در افراد سالم ، این هورمون در کلیه ها تشکیل شده و باعث تشکیل خون در مغز استخوان می شود. در موارد بیماری کلیوی ، این هورمون به اندازه کافی تولید نمی شود و بنابراین ممکن است تأمین هورمون از خارج لازم باشد.

توجه: یافتن علت پایین بودن سطح هموگلوبین و سپس درمان آن توسط پزشک بسیار مهم است.