اگر سطح اسید اوریک بیش از حد بالا باشد ، از کدام غذاها باید اجتناب کرد؟

علاوه بر کاهش اسید اوریک با دارو ، گزینه های دیگری نیز وجود دارد که می تواند به کاهش سطح اسید اوریک در خون کمک کند.

اولین راه توجه به رژیم رژیم غذائی است. اگر سطح اسید اوریک بسیار زیاد باشد ، باید غذاهای حاوی پورین را فقط در حد اعتدال مصرف نمود. این مواد غذائی شامل گوشت ، صدف دریائی ، کله پاچه، دل و جگر و بسیاری از غذاهای دیگر است. همچنین باید تا حد امکان از مصرف الکل خودداری نمود.

راه دیگر کاهش اسید اوریک، نوشیدن آب و یا چای کافی ، به منظور حل شدن بهتر اسید اوریک است.