اگر تعداد گلبول های قرمز بسیار کم باشد چه باید کرد؟

با کمک آزمایش خون و توجه به علائم بیماری ، اغلب می توان به راحتی علت کمبود گلبول قرمز را تشخیص داد. نوع درمان وابسته به علت بیماری است. در صورت کمبود ویتامین یا آهن لازمست که داروی مربوطه به صورت قرص یا از طریق وریدی تجویز شود. در موارد کمبود شدید آهن ، ممکن است که انتقال خون نیز لازم باشد. اگر علت کم خونی تومور و یا از دست دادن خون باشد ، باید برای درمان سریع اقدام نمود. اگر کمبود آهن علت کم خونی باشد ، یک رژیم غذایی مطلوب نیز می تواند به افزایش سطح آهن و در نتیجه افزایش تعداد گلبول های قرمز کمک کند. برای این منظور باید غذاهای غنی از آهن بیشتری مصرف شود. به عنوان مثال می توان از گوشت ، به ویژه جگر ، جو دوسر ، سبوس گندم یا سبزیجات سبز استفاده کرد.

و بالاخره تأمین کافی ویتامین C و ویتامین B12 نیز مهم است ، زیرا نشان داده شده است که هر دو در رابطه با جذب آهن نقش داشته و باعث افزایش جذب آهن می شوند.