اگر تعداد گلبول های سفید خون کم باشد چه باید کرد؟

همانطور که در مورد لکوسیتوز گفته شد، درمان لکوپنی نیز به بیماری زمینه ای بستگی دارد. اگر به عنوان مثال ، کمبود ویتامین B12 وجود داشته باشد ، می توان آن را به صورت قرص و یا تزریقی تجویز کرد.

از طرف دیگر ، اگر یک دارو دلیل آن لکوپنی باشد ، باید آن دارو را پس از مشاوره با پزشک ، قطع و با داروی دیگر جایگزین نمود.