اهدای پلاکت خون چیست؟

برای اینکه بتوان در موارد اضطراری ترانسفوزیون پلاکت را انجام داد ، نیاز مبرمی به اهداء پلاکت خون وجود دارد. چنین اهدائی حدود 60 تا 90 دقیقه به طول می انجامد با توجه به تولید سریع پلاکت ها در افراد سالم ، می توان اهدای پلاکت ها را هر دو هفته انجام داد. این روش مشابه اهدا خون کامل است. تفاوت در این است که پلاکت ها توسط یک دستگاه به اصطلاح “جدا کننده سلول” از بقیه خون جدا می شوند.

اهدای پلاکت ها به افرادی که به طور جدی بیمار هستند، کمک شایانی می کند . به عنوان مثال می توان به پیوند مغز استخوان اشاره کرد. این بیماران توان تولید پلاکت را ندارند و حیات آنها وابسته به ترانسفوزیون پلاکت است. همچنین در مورد پیوند کبد و یا خونریزی پس از حوادث بزرگ ، انتقال پلاکت می تواند زندگی یک انسان را نجات دهد.