انحراف در مقادیر تیروئید

خارج بودن مقادیر تیروئید از محدوده طبیعی، می تواند دلایل مختلفی داشته باشد. قابل توجه است که بالا و یا پائین بودن نتایج تست غده تیروئید همیشه نشانگر یک بیماری جدی تیروئید نیست ، زیرا این مقادیر نیز می تواند ناشی از نوسانات روزانه یا فصلی باشد. در زیر دلایل احتمالی بالا یا پایین بودن سطح تیروئید بطور خلاصه آورده شده اند.