ليست انتشارات آموزشی و دانستنی ها
112 نکته برای سلامت زيستن
2استاندارد پايه و نوين در تشخيص مولکولی کارسينوم گردن رحم
3استراديول و تستوسترون
4ايمنی ضد کزاز (tetanus) در زنان
5آبله مرغان ( عفونت با ویروس واریسلاز وستر VZV )
6آلرژی Allergic diseases
7بهبود روش اندازگيری PSA ( امکانات جدید در جلوگیری از سرطان پروستات و بهبود پیش آگهی)
8بیماری منتقل شونده از طریق تماس جنسی
9بيماری پنجم Parvovirus B19   یا اریتم عفونی
10پروگلاژن.
11پیشگیری از سکته قلبی ، سکته مغزی، (زوال عقلی) بیماری آلزایمر
12تروپونين T قلبی Cardiac Troponin T(CTnT) پارامتر مهم در ارزیابی ریسک قلبی در بیماران مبتلا به نارسائی کلیه
13تشخیص پوکی استخوان)I(
14تشخیص زود هنگام و بموقع نارسائی کلیه ها
15تشخيص زود هنگام و بموقع سرطان روده
16تشخيص کلاميديا ( تراخم)
17تشخيص مدرن سرطان پروستات
18تشخّص مسموميت حاملگی (preeclampsia) توسط دو مارکر جديد و قابل اطمينان sFlt-1 و PIGF
19تصلب شرائين
20تعيين موقعيت سيستم ايمنی و دفاعی بدن ( Immune status)
21تعيين موقعيت هورمونها در مردان
22توصيه های کلی مربوط به درمان با ويتامين D
23توکسوپلاسموز (toxoplasmosis) مادر و جنين
24جلوگیری از ابتلاء به سرطان گردن رحم (Protection from Cancer of the Uterin Cervix) آزمايش پيش گيری کننده از ويروس پاپيلومای انسانی (Prophylactic Examination for Human Papiloma Virus)
25جلوگيری از بيماريهای عفونی در ماههای زمستان
26چک های مورد نياز قبل و در طی دوران حاملگی Investigations Before and During Pregnancy
27خستگی مزمن
28ديابت طی حاملگی
29ريسک پوکی استخوان )(
30ريسک ترومبوز و ايجاد ترومبوز در جريان سفر
31سرخجه (Rubella)
32سفلیس ، عفونت با ترپونما پالیدوم
33سلنيوم
34سيتومگالی
35عفونت HIV(human immunodeficiency virus)
36عفونت استرپتوکوکی گروه B
37عفونت قارچی دستگاه تناسلی زنان
38عفونت مجاری ادرار در دوران بار داری و افراد سالخورده
39عفونت های مهم در دوران حاملگی
40غربالگری قبل از تولد(Antenatal screening ) جهت تعیین ریسک بیماریهای تری زومی 21،  تری زومی 18 ، تری زومی 13 و نقص بازماندن کانال نخائی (spina bifida or neural tube defect )
41غربالگری نوزادان جهت تشخيص نقصهای هورمونی و متابوليکی ارثی
42فاکتورهای ریسک سکته قلبی
43ليستريوز مادرزادی (connatal listeriosis)
44مراقبت های قبل از تولد در مادران
45معاینه پزشکی (check up) و پیشگیری
46معاينه پزشکی پيشگيری کننده (Prophylactic Medical Check-up)
47معاينه فنی در بانوان
48معاينه فنی در مردان
49موقعيت ترکيبات آنتی اکسيدان در بدن
50ویتامین D جهت پیشگیری از سرطان پروستات و بهبود پیش آگهی
51ويتامين D
52هپاتيتBB)(Hepatitis در زنان باردار
53هلیکوباکتر پیلوری عامل زخم معده و یکی از عوامل سرطان معده
54هورمون آنتی مولريان(Anti-Mullerian Hormon=AMH)
55بارداری و تولد
56پیشگیری سرطان
57پیشگیری های عمومی
58Covid-19