افزایش گلبول های سفید خون در ادرار ، چه کاری می توان انجام داد؟

سیستیت ، که اغلب علت افزایش تعداد لکوسیت ها است ، می تواند به صورت علامتی یا با آنتی بیوتیک تحت درمان قرار گیرد.

اگر لکوسیت های ادرار در دوران بارداری افزایش یابد یا لگن کلیه نیز تحت تأثیر قرار گرفته باشد ، باید درمان با آنتی بیوتیک انجام شود. در غیر از موارد بارداری و موارد خفیف ، درمان علامتی توصیه می شود ، که شامل افزایش مقدار آب نوشیدنی است . در صورت لزوم می توان از داروهای ضد درد نیز استفاده کرد. اگر علائم شدیدتر باشد ، باید به درمان توسط آنتی بیوتیک مبادرت ورزید.