افزایش نیاز در دوران بارداری:

در درجه اول زنان باردار نیاز بیشتری به فولات دارند. نیاز روزانه زنان باردار به 550 میکروگرم معادل فولات است. مقدار مذکور نیاز کودک به ویتامین را برای تشکیل سلول و تقسیم سلولی تضمین می کند. اسید فولیک همچنین نقش مهمی در محافظت در برابر آسیب به سیستم عصبی و نقایص لوله عصبی در نوزادان ایفا می کند.

در دوران شیردهی ، زنان روزانه به 450 میکروگرم معادل فولات نیاز دارند.

مصرف اضافی اسید فولیک ممکن است که حتی قبل از بارداری و تمایل به بچه دار شدن  توسط پزشک توصیه شود. در این موارد روزانه 400 میکروگرم اسید فولیک تجویز می شود. در حالت ایده آل ، باید حداقل چهار هفته قبل از شروع بارداری میزان مصرف افزایش داده شده و در طی سه ماهه اول بارداری ادامه یابد. توجه: از مصرف سرخود پرهیز کنید و با پزشک خود مشورت نمائید.