افزایش سطح HDL -کلسترول:

افزایش سطح HDL –کلسترول زمانی مطرح می شود که HDL در زنان بالای 65 میلی گرم در دسی لیتر و در مردان بالای 55 میلی گرم در دسی لیتر باشد . در حال حاضر تحقیقات کافی در مورد اینکه آیا این افزایش اثرات منفی بر سلامت دارد یا خیر وجود ندارد. اگر مقادیر HDL بیش از حد بالا باشد ، باید از مشاوره پزشکی استفاده کرد.