افزایش بیش از حد پتاسیم:مصرف بیش از حد آن

اسیدی شدن بیش از حد و یا نارسایی کلیوی می تواند منجر به هایپرکالمی شود. تزریق خون ، سوختگی ، عمل جراحی ، عفونت یا بیماریهای کلیوی نیز اغلب از علل افزایش بیش از حد پتاسیم در بدن می باشند.

از علل احتمالی دیگر هیپرکالمی می توان به اختلال هورمونی بیماری آدیسون (کمبود آلدوسترون ) و یا اسیدی شدن بیش از حد خون (اسیدوز) اشاره کرد. مصرف داروهای مختلف همچنین می تواند منجر به افزایش سطح پتاسیم شود که از جمله به مهار کننده های ACE (برای فشار خون بالا) ، NSAID (Nonsteroidal Anti Iinflammatory Drug) ، مسکن های خاص مانند ایبوپروفن یا دیکلوفناک ، دیورتیک های محافظ پتاسیم و یا برخی از داروی آنتی بیوتیک نظیرکوتریموکسازول، اشاره می شود.

در صورت افزایش سطح پتاسیم ، خطر آریتمی های قلبی تا فیبریلاسیون بطنی وجود دارد.