افزایش اسید اوریک در خون – علت چیست؟

بالاتر بودن اسید اوریک از حد مجاز ذکر شده در جدول فوق ، هایپراوریسمی نامیده می شود و یا بعبارت دیگر به مواردی اطلاق می شود که اسید اوریک خون بیش از حد طبیعی باشد. بطور کلی حدود 15 تا 25 درصد از کل مردم جهان غرب دچار این مسئله هستند. افزایش سطح اسید اوریک به معنی نقرس نیست ، بلکه این فقط باعث حمله نقرس می شود.

علت افزایش بیش از حد اسید اوریک در خون یا به دلیل وجود بیش از حد پورین ها (که به اسید اوریک تجزیه می شوند) و یا اختلال در دفع اسید اوریک است. از جمله علل افزایش سطح اسید اوریک می توان به موارد زیر اشاره کرد.

  • نقرس
  • بیماری کلیوی
  • روزه داری یا رژیم صفر: تشکیل اجسام کتون در طول روزه ، دفع اسید اوریک را مهار می کند.
  • مصرف بیش از حد پورین ، به عنوان مثال در گوشت
  • در زمینه بیماریهای توموری: در این موارد تجزیه سلولها افزایش پیدا می کند و لذا اسید اوریک بیشتری تولید می شود.
  • مصرف ASS (Acetylsalicylic Acid) دفع اسید اوریک در کلیه ها مهار می کند.