افزایش ارزش CRP به چه معناست؟

سطح افزایش CRP اجازه می دهد تا در مورد شدت التهاب و شدت بیماری نتیجه گیری شود. اگر مقدار CRP کمی افزایش یابد ، یعنی بین 10 تا 50 میلی گرم در لیتر ، فرض بر این است که یک عفونت باکتریایی موضعی یا یک بیماری مزمن وجود دارد. این افزایش همچنین می تواند نشان دهنده یک انفارکتوس قلبی با آسیب جزئی بافت یا بیماری روماتیسمی باشد.

مقادیر بالای 50 میلی گرم در لیتر تا بیش از 100 میلی گرم در لیتر، بیش از حد بالا تلقی می شود. در اینگونه موارد امکان یک عفونت جدی ، آسیب عمده بافت و یا سرطان وجود دارد و باید جهت دستیابی به تشخیص قطعی توسط پزشک مورد بررسی قرار گیرد.

علاوه بر این باید ، هنگام بررسی مقدار CRP به موارد زیر توجه نمود:

  • در افراد سیگاری ، مقدار CRP اغلب به طور دائم کمی افزایش می یابد و ممکن است که تا 25 میلی گرم در لیتر برسد.
  • میزان CRP در افراد مسن و همچنین افراد دارای شاخص توده بدنی بالا( به اصطلاح BMI) اغلب اندکی افزایش نشان می دهد و دارای ارزش تشخیصی نیست
  • افزایش میزان CRP در سرطان می تواند نشانه تشکیل تومورهای دختر (متاستاز) باشد.