اسید فولیک( فولات) چیست ؟

منظور از اسید فولیک اغلب فولات است. فولات یک ویتامین گروه B است که به طور طبیعی در غذاهای مختلف وجود دارد و نمی تواند توسط بدن تولید شود.

در مقابل ، اسید فولیک شکل مصنوعی این ویتامین است که در مکمل های غذایی از آن استفاده می شود. اسید فولیک نسبت به فولات پایدارتر است و به راحتی(در دسترس زیستی)  می تواند توسط بدن مورد استفاده قرار گیرد ، به همین دلیل است که مقادیر کمی از آن برای تامین نیاز روزانه به فولات کافی است.

بر این اساس ، در واقع سطح فولات است که در سلامتی ما نقش دارد. ولیکن به طور عامیانه ، معمولاً از اسید فولیک استفاده می شود ، به همین دلیل از این واژه در مقاله زیر نیز استفاده می شود.