اسید اوریک چیست؟

اسید اوریک ( که نباید آن را با اوره اشتباه گرفت) هنگام تجزیه پورین ها تولید می شود. پورین ها اجزای سازنده DNA ما هستند ، اما می توانند از طریق غذا نیز وارد بدن شوند. ولیکن اوره زمانی ایجاد می شود که نیتروژن موجود در اسیدهای آمینه ( در ساختمان پروتئین ها) تجزیه شود. اگر چه در هر دو مورد ، بحث محصولات تجزیه مطرح است ، اما آنها در بدن معنای کاملاً متفاوتی دارند.

اسید اوریک بسیار ضعیف در آب حل می شود. به طور معمول بین تولید اسید اوریک از طریق تجزیه پورین ها و دفع آن ، عمدتا از طریق کلیه ها و همچنین از طریق روده ها ، تعادل وجود دارد. به دلیل حلالیت ضعیف اسید اوریک در آب ، این تعادل بسیار شکننده است. اگر سطح اسید اوریک در خون از حد حلالیت بیشتر شود ، کریستال های اسید اوریک می توانند ،به ویژه در مفاصل شکل بگیرند و سبب ایجاد التهاب در آن محل شوند .این اختلال متابولیک نقرس نامیده می شود.