استرپتوکوکهای گروهB(Group B Streptococcus =GBS)  :

از هر 3 نفر زن ، يکنفر دچار عفونت استرپتوکوکی گروهB است و در 10تا 40 درصد از عموم زنان حامله می توان اين باکتری ها را در دهانه رحم تشخيص داد ، بدون اينکه عارضه ای برای بيمار ايجاد کنند .

چرا استرپتوکوکها خطرناک هستند ؟  عفونت کودک در حين تولد ، ممکن است سبب بروز سپسی يا عفونت خونی نوزاد شود که اغلب تب شديد و التهاب ريه ها را بدنبال دارد . علائم سپسی ، در فرم زودرس آن ، حدود 20 ساعت پس از تولد ظاهر می شوند . در موارديکه  ابتلاء مادر به عفونت استرپتوکوکی تشخيص داده شده باشد ، می توان با درمان مادر توسط آنتی بيوتيک ، از انتقال عفونت به نوزاد جلوگيری کرد . برای اين منظور درمان با آنتی بيوتيک را با شروع وضع حمل آغاز می کنند ، بطوريکه آنتی بيوتيک از طريق جفت و قبل از تولد وارد بدن کودک شده و نوزاد را در مقابل عفونت استرپتوکوکی حفظ می کند .در موارد زير ريسک انتقال عفونت افزايش پيدا می کند:

درد زايمان زود رس (قبل از هفته 37 حاملگی)

پاره شدن کيسه آب با و يا بدون درد زايمان قبل از هفته 37 حاملگی

بالا رفتن درجه حرارت بدن ، بيش از  37,8درجه سانتی گراد در حين درد زايمان چه می توان کرد ؟

   از طرف متخصصين فن پيشنهاد شده است که تست غربالگری  GBS يا تشخيص استرپتوکوکهای گروهB در مورد عموم زنان حامله انجام شود .بهترين زمان برای انجام آزمايش مذکور هفته های 35 تا 37 حاملگی است .برای اين منظور دو نمونه از واژن و مقعد ، با استفاده از سوآپ استريل ، گرفته شده و در محيط اختصاصی کشت داده می شود.