به افزاد ذیل جهت کار بطور تمام وقت نیازمندیم:

1- نمونه گیر خانم

2- نمونه گیر آقا

مسلط به نمونه گیری از اطفال

خواهشمند است جهت اخذ اطلاعات بیشتر در ساعات 7 الی 17:30 با شماره های 22666563 و 22666523 تماس حاصل فرمائید.