اثر پتاسیم بر بدن:

پتاسیم اثرات مختلفی در بدن دارد. این ماده معدنی مهمترین نقش را در انتقال تکانه های الکتریکی به ماهیچه ها یا سلولهای عصبی ، یعنی در انتقال سیگنال ها ، ایفا می کند. بدن سطح پتاسیم را به شدت تنظیم می کند. اگر سطح پتاسیم خیلی بالا و یا خیلی پایین باشد ، ممکن است که عملکرد ماهیچه ها دچار اختلال شود.

همراه با سدیم ، پتاسیم همچنین مسئولیت عملکرد ماهیچه های قلب را بعهده دارد. تعادل بین سدیم و پتاسیم از اهمیت خاصی برخوردار است. هرچه سدیم بیشتر جذب شود ، پتاسیم بیشتری از بدن دفع می گردد.

یکی دیگر از وظایف مهم پتاسیم ، حفظ فشار اسمزی در سلول ها و در نتیجه تنظیم تعادل مایعات در بدن است ، زیرا پتاسیم باعث دفع آب از بدن می شود. پتاسیم نقش مهمی در تنظیم فشار خون دارد و می تواند به کاهش فشار خون و حتی کاهش خطر سکته کمک کند. اسیدیته (مقادیر pH) بدن نیز با کمک پتاسیم تنظیم می شود.

حدود 98درصد از پتاسیم در داخل سلول ها و دو درصد در خارج از سلول ها قرار دارد. این ماده از طریق غذا جذب و اضافه آن از طریق کلیه ها دفع می شود.