آلرژی

Allergic diseases

آلرژی يک واکنش ايمنی بر عليه  مواد و ترکيبات غير خودی – غير عفونی ( آلرژن يا آنتی ژن) است که در طی آن بدن بصورت التهاب و توليد آنتی بادی واکنش نشان ميدهد . بعبارت ديگر در حاليکه واکنش ايمنی در رابطه با عوامل عفونی از بدن انسان محافظت ميکند، همين واکنش در مورد آلرژی به بدن انسان آسيب وارد مينمايد .

آلرژی ممکن است که بشکل بثورات جلدی خفيف و زود گذر و يا واکنشهای خطرناک ظاهر شود ( واکنش آنافيلاکتيک ) . در صورتيکه بيمار نسبت به يک دارو واکنش آلرژيک نشان دهد، بايد ماده موثر آن و ترکيبات شيميائی مشابه شناسائی شده و از استفاده مجدد آن جلوگيری بعمل آيد .

علائم آلرژی :

 • مجاری تنفسی
 • ورم مخاط بينی و آستم
 • پوست
 • کهير
 • نورودرميت
 • چشم
 • ورم ملتحمه
 • معده و روده
 • اسهال و تهوع
 • علائم عمومی
 • تب
 • خستگی مفرط
 • اختلال در خواب

علل آلرژی

بسيار متنوع و خلاصه آن بشرح زير است :

 • مواد غذائی
 • پروتئينهای غير غذائی (مثلا لاتکس)
 • سموم
 • گرده درختان و گياهان ( تب يونجه )
 • فاکتورهای ژنتيکی

جلوگيری

بهترين راه  ترک ، عدم استفاده  و يا بعبارت ديگر جلوگيری از تماس با آلرژن است که البته اجرای آن بغير از مواردی معدود، نظير آلرژی نسبت به برخی مواد غذائی و يا موی حيوانات ، مشگل و  گاهی غير ممکن است .

تشخيص

 • تست پوست
 • تست خون (IgE, IgG)  

درمان

در مان آلرژی يک امر  تخصصی است و بايد همواره با مشاوره و تحت نظر متخصص  انجام شود . درمان حاد معمولا با استفاده از  داروهای خوراکی، قطره چشم ، قطره بينی و بخور صورت ميگيرد . درمان اختصاصی در حقيفت تقليل حساسيت (hyposensitisation) است که در طی آن نخست آلرژن مورد نظر را در غلظت بسيار کم وارد بدن بيمار ميکنند و سپس در ادامه و بتدريج به غلظت آلرژن ميافزايند . در نتيجه بدن بيمار تحمل آلرژن را می آموزد .