آزمایش خون مخفی در مدفوع : تشخیص خونریزی مشکوک در دستگاه گوارش و تشخیص زود هنگام کارسینوم کولورکتال

  • حدود 5 گرم از مدفوع را که از 2 نقطه مختلف آن گرفته شده را وارد ظرف مخصوص نمائید.
  • در صورت خونریزی از هموروئید نمونه گرفته نشود.
  • در صورت خونریزی قاعدگی تا متوقف شدن خونریزی نمونه گیری صورت نگیرد.
  • نمونه مدفوع نباید با ادرار مخلوط شود.
  • این آزمایش نیاز به ناشتائی ندارد.
  • حتماً نام و نام خانوادگی خود در روی ظرف جمع آوری مدفوع را کنترل نمائید.
  • نمونه باید نهایتاً ظرف 3 ساعت به آزمایشگاه رسانده شود و در صورت عدم امکان فقط تا 3 روز در یخچال قابل نگهداری است.
  • مصرف الکل قبل از نمونه گیری (حداقل 48 ساعت) در جواب تست امکان مداخله خواهد داشت.